Sinds 1968 !

Arenicola bestaat sinds 1968. Ooit opgericht als besloten studentenvereniging en inmiddels ruim 50 jaar actief als wadloopvereniging. Kleinschalig, met fanatieke gidsen en sportieve mensen, die elkaar niet voor de voeten lopen, geen herrie maken en genieten van de rust en de weidsheid die er van het wad uit gaat.

De oprichting

Op 8 februari 1968 werd Arenicola opgericht als besloten studentenvereniging. Na een succesvolle start werd eind 1970 besloten de vereniging open te stellen voor alle Groningse studenten. De gehoopte groei van de vereniging bleef echter uit. Het aantal leden liep binnen enkele jaren zelfs sterk terug. Na een mogelijke opheffing van de club in 1973 ging het in de daarop volgende jaren wat beter en steeg het ledental tot ongeveer zeventig personen.

De wadlooppioniers en kleinschaligheid

Een aantal leden ontpopte zich als verwoede wadlopers. Dankzij het persoonlijke initiatief en verhoogde wadloopactiviteiten van Lammert Kwant, Jaap Oudman en Martin van der Wijk waren zij al in 1976 in staat om als gids op te treden. Hierdoor werd het voor Arenicola mogelijk om voortaan onafhankelijk van ‘Pieterburen’ het wad op te gaan en kon er dus in kleine groepen worden gelopen.

Lammert Kwant (l) en Jaap Oudman tijdens verkenning Rottumerplaat

55-jarig jubileum en meer dan 100 leden

In de hierna volgende jaren werd de belangstelling voor Arenicola steeds kleiner en werd er in 1979 zelfs een opheffingsvergadering belegd. Gelukkig werden toch nog vier bestuursleden bereid gevonden, de wadloopclub verder door de organisatorische slikvelden te leiden. Er werd dus vrolijk verder gelopen. In 1984 werd de Groninger Studenten Wadloop Club omgevormd tot de Groninger Wadloop Vereniging Arenicola, zodat de club voor iedereen toegankelijk werd. Het ledental stabiliseerde zich en het vijfenvijftig jarig bestaan werd in 2023 gevierd. Nu telt de vereniging zo’n 100 Arenicolanen. Voor zowel het 25-jarig als het 50-jarig jubileum is een prachtig boekwerkje uitgebracht.

In Memoriam

In het voorjaar van 2022 heeft Jan Rijkmans zijn voorzitterschap neergelegd. Jan is 37 jaar voorzitter geweest. In Memoriam.


MARIA VADOSA SUNT