Home

Arenicola is een wadloopvereniging. Opgericht in 1968. We hebben ruim 100 leden. De gidsen stellen jaarlijks een gevarieerd wadloopprogramma samen. Zij “gidsen” de leden. Kleinschalig en met oog voor de rust en weidsheid van het Wad. Ook niet-Arenicolanen kunnen zich voor zo’n wadlooptocht aanmelden.

  • Arenicola is de Latijnse benaming van de wadpier.
  • Wij lopen met kleine groepen, maximaal zo’n 15 personen.
  • Onze gidsen zijn bevoegd voor het gehele Nederlandse Wad.
  • Met tradities: Engelsmanplaat op Koningsdag, snert bij ’t Zielhoes, laarzentocht in december.
  • Ons devies: ‘Maria vadosa sunt’. De zeeën zijn doorwaadbaar.

Ons programma kunt u hier bekijken.

Tot op ’t Wad!

de gidsen van Arenicola

MARIA VADOSA SUNT